Turizem Goričko

Reka Ledava

Reka Ledava je največja reka v Prekmurju. Izvira v Avstriji kot Limbach. Ko se ji z leve pridruži mejni Klavžni potok, doseže Slovenijo v Občini Rogašovci ter nadaljuje pot proti jugu kot Ledava. Med Serdiškim in Sotinskim bregom je Ledava izdolbla pravo sotesko, ki je naravna znamenitost in edina v Pomurju. S svojimi strmimi bregovi daje vtis prej visokogorske kot gričevnate krajine. Kljub posegom v preteklosti ima struga Ledave v zgornjem toku precej sonaravno podobo z ohranjeno obrežno zarastjo in naravnimi hidrološkimi ter morfološkimi značilnostmi. V Ropoči se skupaj s potokom Lukaj izliva v akumulacijsko Ledavsko jezero, iz katerega v Kraščih izhaja kot Ledava. Kmalu za tem se njen tok obrne proti jugovzhodu, kjer z večinoma levimi pritoki teče skozi Mursko Soboto in Lendavo. Območje Ledave spada v del obsežnega habitata vidre in jelševca.

Foto: ZTKP Goričko

Povežite se z nami

Fb logo