Turizem Goričko

Sotinski breg

Sotinski breg

Sotinski breg ali Kugla je hrib na skrajnem severnem delu Goričkega, ob meji z Avstrijo. S svojimi 418 m je najvišji vrh Prekmurja. Je geomorfološka posebnost območja. Hrib nad sotesko Ledave sestavljajo paleozojski skrilavci – najstarejše kamnine na tem območju, ki se značilno razlikujejo od okolice iz mnogo mlajših sedimentov. Paleozojski skrilavci pogojujejo značilno obliko hriba in s tem specifično morfologijo terena in krajinski izgled tega dela Goričkega. 418 m visoka vzpetina je pretežno pokrita z gozdom in predstavlja najvišjo točko Goričkega. Na južnem obrobju je kamnolom. Če se povzpnete na stolp, ki stoji na vrhu hriba in pozvonite, se

Preberi več: Sotinski breg

Ledavsko jezero

Ledavsko jezero

Je umetno akumulacijsko jezero, imenovano tudi Kraško jezero (nepoučeni mislijo, da gre za jezero z značilnimi kraškimi pojavi, vendar nima s kraškimi jezeri nič drugega skupnega, razen, da je tudi Ledavsko enkrat presahnilo in sicer zaradi nujnih vzdrževalnih del, leta 2011) na reki Ledavi. Vode Ledave in Lukaj potoka so zajezene s pregrado visoko 10m. Jezero leži na nadmorski višini 234 m, na območju vasi Ropoča in Krašči v Krajinskem parku Goričko. Njegova površina meri 218 ha.

Nastalo je z zajezitvijo reke Ledave za potrebe regulacije njenega toka, saj je ta v svojem spodnjem toku prej pogosto poplavljala po Ravenskem,

Preberi več: Ledavsko jezero


Serdiški breg

Serdiški breg

Ali Rdeči breg (416 m. n. v.) je, takoj za Sotinskim bregom, drugi najvišji vrh na Goričkem. Sprva so ga imeli celo za najvišjega, vendar so ponovne geodetske meritve pokazale, da ni tako. Na vrhu, s katerega se prav tako kot s Sotinskega brega odpira lep razgled, stoji brunarica TD Rogašovci, ob njej pa je vinogradniško znamenje v obliki piramide, ki označuje vrh. V bližini je več anten v lasti radioamaterjev. Na Serdiškem bregu se celo leto dogajajo različne aktivnosti, povezane s turizmom, športom, gasilstvom in kulturnimi dejavnostmi. TD Rogašovci prireja večkrat letno pohode na vrh. Poseljen je na svoji

Preberi več: Serdiški breg

Reka Ledava

Reka Ledava

Reka Ledava je največja reka v Prekmurju. Izvira v Avstriji kot Limbach. Ko se ji z leve pridruži mejni Klavžni potok, doseže Slovenijo v Občini Rogašovci ter nadaljuje pot proti jugu kot Ledava. Med Serdiškim in Sotinskim bregom je Ledava izdolbla pravo sotesko, ki je naravna znamenitost in edina v Pomurju. S svojimi strmimi bregovi daje vtis prej visokogorske kot gričevnate krajine. Kljub posegom v preteklosti ima struga Ledave v zgornjem toku precej sonaravno podobo z ohranjeno obrežno zarastjo in naravnimi hidrološkimi ter morfološkimi značilnostmi. V Ropoči se skupaj s potokom Lukaj izliva v akumulacijsko Ledavsko jezero, iz katerega v

Preberi več: Reka Ledava

Slatinski vrelec

Slatinski vrelec

Nuskova - slatinski vrelec je izvir mineralne vode (vsebuje nad 1g/l raztopljenih mineralnih snovi ali nad 1g/l prostega plina CO2), ki se pojavljajo v severovzhodnem delu Slovenije. Velika gostota naravnih ali delno ohranjenih izvirov je ostala samo še v osrednjem delu Ščavnice in delu Kapelskih goric, na območju reke Ledave in v okolici naselja Nuskova, kjer se nahaja Nuskovski slatinski vrelec. Vrelec je kaptiran, ljudje iz bližnje in daljne okolice vodo iz vrelca vsakodnevno uporabljajo, tako da jo pijejo in z njo zalivajo vrtnine, zaradi....

Foto: ZTKP Goričko

Preberi več: Slatinski vrelec

Povežite se z nami

Fb logo