Turizem Goričko

Cerkev Sv. Jožefa na Cankovi

Katoliki Jožefu pripisujejo čistost - namreč, da nikoli ni imel spolnih odnosov. So zato na Cankovi cerkev posvetili sv. Jožefu? Jo poznate?

Na Cankovi so leta 1718 na mestu kjer stoji sedanja cerkev sezidali kapelo v čast sv. Jožefu. Okrog nje so uredili pokopališče in stara drevesa, ki so sedaj okrog cerkve, pričajo, da je bila okrog živa meja, ki je varovala svetost pokopališča. Zidovi stolpa in del ladje sedanje cerkve so ostanki prvotne kapele. Cerkev je dala sezidati družina grofa Nadassdyja iz Gornje Lendave - današnjega Grada. Leta 1736 pa še drugi del sedanje ladje, ki je bila apsida t. j. polkrožen obokan prostor - v cerkvi je rabil za svetišče z glavnim oltarjem. Pred ustanovitvijo župnije (1754) so kapelo - cerkev obnovili z denarno pomočjo grofa Leopolda Nadassdyja.

V letih 1898 - 1900 so dozidali sedanji stranski kapeli in svetišče. Cerkveni zvonik, katerega streha je bila prvotno piramidasta in pokrita z deskami je dobil 1903. leta baročno obliko. Severni kapeli, ki je do 1928. leta rabila za zakristijo, pa so kot prizidek postavili novo zakristijo in kapelo odprli za vse vernike. 1968. leta so izolirali več kot meter debele cerkvene stene in prezbiterij - svetišče preuredili po najnovejših liturgičnih - bogoslužnih predpisih. Leta 1970 pa je akademski slikar Stane Kregar naslikal fresko Svete družine. Ob glavnem oltarju sta dve barvni okni - eno je posvečeno svetima bratoma Cirilu in Metodu. V obeh cerkvenah kapelah so še tri barvna okna, ki so prav tako delo slikarja Kregarja, na njih pa so upodobljeni: škof Slomšek, sv. Marija Goreti in sv. Maksimilijan. 1991. leta so obnovili pročelja cerkve. Obnovljeni so tudi vsi ornamenti - okraski. Z bakreno pločevino je prevlečen cerkveni zvonik. Od 1983. leta imajo električno zvonjenje. Obnovili so orgle, izdelane 1912. leta. V cerkvi so tudi uredili ogrevanje s toplim zrakom. V prenovljenem župnišču je tudi verouk. Farno proščenje je vsako leto 19. marca.

Foto: Wikipedia

Povežite se z nami

Fb logo