Turizem Goričko

Grad Grad

Grad Grad (nekoč Gornjelendavski grad, madžarsko Felsőlendvai vár) stoji v istoimenskem naselju Grad na Goričkem. Je najobsežnejši grajski kompleks na Slovenskem in bi naj imel 365 sob. V gradu so ogromne kleti in ječe. V okolici naselja se pojavlja na več mestih bazaltni tuf, ki je bil gradivo za postavitev enega največjih gradov na Slovenskem. Znotraj poslopja je globok vodnjak, vklesan v živo skalo in zavarovan s ploščo, ki je odigral pomembno vlogo v času obleganj in napadov.

Grad se omenja že leta 1208, ko je tu stoloval grof Nikolaj Amadejec iz Železnega (1208-1269). Po izročilu bi naj za grad v nekem trenutku skrbel neki viteški red, najbrž templarji ali ivanovci. Ustno izročilo namreč trdi, da so grad sezidali vitezi templarji, ampak listine, ki bi to potrdile, se niso ohranile. Nato so bili lastniki še Omode in od 1365 Szechyi, ki so v 16. stoletju razširjali protestantizem, za njim Batthyanyi in Szechenyi, med obema svetovnima vojnama pa je bil lastnik ohranjenega in z umetninami opremljenega gradu industrijalec Geza Hartner iz Murske Sobote. Med 2. svetovno vojno so bili v gradu nastanjeni sovjetski vojaki. Potem je bil dolgo opuščen in je propadal, sedaj pa ga temeljito obnavljajo.

Končna oblika gradu je nastajala v več fazah. Dele, ki so nastali v srednjem veku najdemo v severozahodnem delu notranjega dvorišča, ki pa je zasuto z zemljo. V času gotika je nastal stanovanjski del. V srednjem veku bi naj nastali tudi kletni prostori in grajske ječe. V renesansi so sezidali dve stelski lini in visok obrambni stolp, ki ima 4 metre debele stene. Končno podobo je grad dobil v 16. - 18. stoletju. Tako je nastal sklenjen obod poligonalnega tlorisa, ki ima nekje tri nadstropja ponekod pa dve. Notranja stran gradu je obdana z arkadnimi hodniki. Ob vznožju stopnišča na južni strani stoji poškodovan kamniti kip z napisom Valentinus. Posebnost notranjega dvorišča je dvignjen zahodni del. V gradu so dali zgraditi tudi polkrožno kapelo, v kateri je deloval Mikloš Küzmič, prvi prekmurski protestantski duhovnik.

Okoli gradu se razteza park, zgrajen v angleškem stilu. V njem najdemo stare tulipanovce, ki so med najstarejšimi v Sloveniji, rdeče bukve in hraste, sofore in druga drevesa, ki še danes lepšajo podobo parka. Od leta 2003 sta v obnovljenih prostorih dobila svoj sedež Javni zavod Krajinski park Goričko in informacijsko Središče za obiskovalce gradu ter parka Goričko-Raab-Őrség. V pritličju so urejeni prostori z delavnicami rokodelskih obrti in dejavnosti.

Foto: JZ Krajinski park Goričko

Povežite se z nami

Fb logo