Turizem Goričko

Evangeličanska cerkev na Gornjih Slavečih

Evangeličanska cerkvena občina Gornji Slaveči je bila kot organizirana in samostojna občina ustanovljena šele leta 1918. Do takrat je spadala delno k bodonski, delno h križevski. A zapiski nam kažejo, da so se evangeličani v tem kraju že dolgo ukvarjali z željo po ustanovitvi lastne in samostojne cerkvene občine.

Prvi začetki segajo že v leto 1874, ko je bila zgrajena verska šola, v kateri je kot prvi evangeličanski učitelj poučeval Leopold HARI. Poleg svojega učiteljskega poklica je poučeval tudi verouk in opravljal pogrebe tam, kjer ni bilo duhovnika.
Leta 1903 so verniki poleg šolskega poslopja postavili še lesen zvonik. Že naslednje leto pa so sklenili, da bodo ustanovili lastno cerkveno občino in začeli so graditi cerkev. Zaradi siromaštva malih kmetov in bajtarjev pa akcija ni imela večjega uspeha. Še posebej prva svetovna vojna in njene posledice so izničile tudi skromna sredstva, ki so jih zbrali verniki.
Kljub revnim razmeram pa ljudje vendarle niso obupali. Po dolgih pripravah je 29. junija 1918 bila ustanovljena samostojna cerkvena občina Gornji Slaveči. Bila je sicer skoraj brez premoženja, a je vseeno imela velik zaklad, in sicer 267 družin s 1585. člani. Te družine so živele v kar 21. okoliških vaseh.
Čeprav je bila gmajna brez sredstev, so se vendar začeli resno pripravljati na gradnjo cerkve. Ob pomoči društva Gustaf Adolf iz Nemčije in mnogih drugih dobrotnikov so 29. junija 1927 položili temeljni kamen cerkve. Z mnogimi napori, neumornim delom in finančno pomočjo vernikov je bila cerkev zgrajena v rekordnem času enega leta in štirih mesecev ter 28. oktobra 1928. leta blagoslovljena in predana svojemu namenu.
Leta 1980 je gmajna začela s pomočjo Svetovne Luteranske Zveze in domačih vernikov graditi novo župnišče in dvorano. Zgradba je bila končana po nekaj več kot 16. mesecih. Seveda pa so se po tem velikem dosežku dela nadaljevala. Že 1984. leta so namreč verniki začeli zbirati sredstva za nabavo novih, dvomanualnih orgel z dvanajstimi  registri in pedalom, katere je izdelal mojster Anton JENKO iz Ljubljane. Po predhodni blagoslovitvi so bile 1. septembrsko nedeljo 1987 predane svojemu namenu.
Zadnje zelo veliko delo je bilo opravljeno leta 1996, ko je bila generalno obnovljena zunanjost cele cerkve, leta 2012 pa so zunanjost spet vrnili v prvotno stanje. Veste zakaj pravijo luteranom, da so trdi? Če so dobesedno tudi trdi, pa morate preveriti sami... Foto: Wiki

Povežite se z nami

Fb logo