Turizem Goričko

Peršov križ

Peršev križ na Gomili v Večeslavcih je najstarejši spomenik v Občini Rogašovci. Predstavlja kužno in turško znamenje, saj stoji na mestu, kjer naj bi bili po ustnem izročilu pokopani vojaki turške vojske, ko se je ta leta 1664 vračala iz bitke pri Modincih (nem. Mogersdorf). Visoko zidano znamenje na kvadratni osnovi se v zgornjem delu razširi v hišico s štirimi pokončnimi nišami. Znamenje je bilo obnovljeno leta 1999.

Povežite se z nami

Fb logo