Turizem Goričko

Cerkev Marije Snežne

V Fikšincih, je preprosta enoladijska cerkvica na vrhu grebena in predstavlja prostorsko dominanto naselja. Je lep primer historistične, s psevdoromanskimi slogovnimi prvinami zaznamovane arhitekture iz leta 1850. Ima poligonalno zaključen prezbiterij in čokati zahodni zvonik s piramidasto streho. Zanimivi so tudi kor s starimi orglami, stare nabožne fotografije in poslikava. Vse do leta 1945 je bila to župnijska cerkev za štiri nemško govoreče vasi v Občini Rogašovci (Gerlinci, Fikšinci, Kramarovci, Ocinje, del Sv. Jurija in Serdice).

Foto: Wiki

Povežite se z nami

Fb logo