Turizem Goričko

Cerkev Sv. Helene na Pertoči

Od majhne stare cerkve, ki je bila zgrajena pred kakšnimi 400 leti, je ostal le zvonik in neogotski oltar, ki je sedaj v vlogi stranskega oltarja. Leta 1963 pa je bila zgrajena nova cerkev, ki je bila prostorna vendar skromno opremljena. Leta 2009 je jezuitski duhovnik pater Marko Rupnik pripravil načrt za mozaik velik 92 m2 .

To je doslej edina cerkev v Sloveniji, kjer je po Rupnikovi zamisli tudi preurejen celoten prezbiterij: oltar, ambon, krstilnik, tabernakelj in stopnišče, ki skupaj z mozaikom tvorijo celoto z globokim verskim sporočilom. Poznate sporočilo?

Foto: Občina Rogašovci

Povežite se z nami

Fb logo