Turizem Goričko

Bransbergerjeva domačija

Bransbergerjeva domačija

V dobro ohranjeni domačiji lahko od leta 1997 vidite bint, konjska vprego,cepce, rašiško,... ter tako spoznate utrip življenja izpred stosedemdeset let. V posebnem prostoru pa je že leto prej bila urejena tudi galerija s stalno razstavo likovnih del lastnika Ernesta Bransbergerja in drugih slikarjev, predvsem tistih, ki se udeležujejo vsakoletne slikarske kolonije v mesecu juniju. Lastnik pa se ponaša tudi s stalno razstavo lovskih trofej iz okoliških logov. Prav na tej domačiji pa vaščani Korovec v mesecu avgustu že tradicionalno praznujejo svoj praznik, ki ga nadaljujejo s pohodom po Turistični gozdni učni poti Fuks graba.

Foto: pannon pleasure

Preberi več: Bransbergerjeva domačija

Cerkev Sv. Jožefa na Cankovi

Cerkev Sv. Jožefa na Cankovi

Katoliki Jožefu pripisujejo čistost - namreč, da nikoli ni imel spolnih odnosov. So zato na Cankovi cerkev posvetili sv. Jožefu? Jo poznate?

Na Cankovi so leta 1718 na mestu kjer stoji sedanja cerkev sezidali kapelo v čast sv. Jožefu. Okrog nje so uredili pokopališče in stara drevesa, ki so sedaj okrog cerkve, pričajo, da je bila okrog živa meja, ki je varovala svetost pokopališča. Zidovi stolpa in del ladje sedanje cerkve so ostanki prvotne kapele. Cerkev je dala sezidati družina grofa Nadassdyja iz Gornje Lendave - današnjega Grada. Leta 1736 pa še drugi del sedanje ladje, ki je bila apsida t. j. polkrožen

Preberi več: Cerkev Sv. Jožefa na Cankovi

Grad Grad

Grad Grad

Grad Grad (nekoč Gornjelendavski grad, madžarsko Felsőlendvai vár) stoji v istoimenskem naselju Grad na Goričkem. Je najobsežnejši grajski kompleks na Slovenskem in bi naj imel 365 sob. V gradu so ogromne kleti in ječe. V okolici naselja se pojavlja na več mestih bazaltni tuf, ki je bil gradivo za postavitev enega največjih gradov na Slovenskem. Znotraj poslopja je globok vodnjak, vklesan v živo skalo in zavarovan s ploščo, ki je odigral pomembno vlogo v času obleganj in napadov.

Grad se omenja že leta 1208, ko je tu stoloval grof Nikolaj Amadejec iz Železnega (1208-1269). Po izročilu bi naj za grad

Preberi več: Grad Grad

Evangeličanska cerkev na Gornjih Slavečih

Evangeličanska cerkev na Gornjih Slavečih

Evangeličanska cerkvena občina Gornji Slaveči je bila kot organizirana in samostojna občina ustanovljena šele leta 1918. Do takrat je spadala delno k bodonski, delno h križevski. A zapiski nam kažejo, da so se evangeličani v tem kraju že dolgo ukvarjali z željo po ustanovitvi lastne in samostojne cerkvene občine.

Prvi začetki segajo že v leto 1874, ko je bila zgrajena verska šola, v kateri je kot prvi evangeličanski učitelj poučeval Leopold HARI. Poleg svojega učiteljskega poklica je poučeval tudi verouk in opravljal pogrebe tam, kjer ni bilo duhovnika.
Leta 1903 so verniki poleg šolskega poslopja postavili še lesen zvonik. Že

Preberi več: Evangeličanska cerkev na Gornjih Slavečih


Peršov križ

Peršov križ

Peršev križ na Gomili v Večeslavcih je najstarejši spomenik v Občini Rogašovci. Predstavlja kužno in turško znamenje, saj stoji na mestu, kjer naj bi bili po ustnem izročilu pokopani vojaki turške vojske, ko se je ta leta 1664 vračala iz bitke pri Modincih (nem. Mogersdorf). Visoko zidano znamenje na kvadratni osnovi se v zgornjem delu razširi v hišico s štirimi pokončnimi nišami. Znamenje je bilo obnovljeno leta 1999.

Preberi več: Peršov križ

Kapela srca Jezusovega

Kapela srca Jezusovega

Kapela srca Jezusovega v Ropoči je bila zgrajena med letoma 1938 in 1941 na pobudo domačinov in blagoslovljena oktobra 1941. Ima obliko 14-kotnika z opečno kupolo premera 8 m in 25 m visokim zvonikom. V njem je vhod v kapelo, nad vhodom pa so kor in zvonova. V ospredju kapele je oltar z nekaj mašne opreme, ob strani pa spovednica. Zvonik je masiven in šesterokotne oblike. V njem so bili sprva trije bronasti zvonovi, nato so najmanjšega ob elektrifikaciji leta 1999 odstranili. Prvotno je bila streha zvonika zidana v obliki kupole, a jo je aprila 1945 med zaključnimi boji druge

Preberi več: Kapela srca Jezusovega

Cerkev Marije Snežne

Cerkev Marije Snežne

V Fikšincih, je preprosta enoladijska cerkvica na vrhu grebena in predstavlja prostorsko dominanto naselja. Je lep primer historistične, s psevdoromanskimi slogovnimi prvinami zaznamovane arhitekture iz leta 1850. Ima poligonalno zaključen prezbiterij in čokati zahodni zvonik s piramidasto streho. Zanimivi so tudi kor s starimi orglami, stare nabožne fotografije in poslikava. Vse do leta 1945 je bila to župnijska cerkev za štiri nemško govoreče vasi v Občini Rogašovci (Gerlinci, Fikšinci, Kramarovci, Ocinje, del Sv. Jurija in Serdice).

Foto: Wiki

Preberi več: Cerkev Marije Snežne

Binkoštna cerkev v Nuskovi

Binkoštna cerkev v Nuskovi

Leta 1970 je bil k domu molitve v Nuskovi dodan prizidek z južne strani, leta 1980 pa še s severne. Leta 1999 je bilo obnovljeno ostrešje in urejeno zgornje nadstropje, kjer so med drugim kuhinja, jedilnica in veroučne učilnice. Prvi pastor Binkoštne cerkve v Nuskovi je bil Leopold Kuzmič, in sicer od 30. junija 1940. 9. decembra 1979 je bil na njegovo mesto ordiniran pastor Alojz Vouri, ki to poslanstvo opravlja še danes.

Binkoštna Cerkev je odprta krščanska Cerkev, ki gradi dialog, strpnost, spravo in sožitje ter spoštuje svobodo posameznika.

Preberi več: Binkoštna cerkev v Nuskovi

Farovški vodnjak

Farovški vodnjak

V Sv. Juriju stoji v središču naselja in je obkrožen s stavbo župnišča cerkve Sv. Jurija, športno-rekreacijskim centrom, OŠ Sv. Jurij in čebelnjakom osnovne šole. Globok je 21 metrov, stalni vodostaj pa je 16 metrov. Menijo, da je vodnjak star več kot 100 let. Starejši občani se še spominjajo zanimivih zgodb, ki so se pletle ob vodnjaku po končanih kmečkih opravilih ali po maši. Služil je za potrebe župnišča in mimoidočim za oskrbo s pitno vodo. Notranji del vodnjaka je zidan s kamnom, nad zemljo pa je konstrukcija z vretenom in kolesom za lažje dvigovanje vode. Pokrit je s strešniki,

Preberi več: Farovški vodnjak

Preprost lesen zvonik v Ocinju

Preprost lesen zvonik v Ocinju

Zvonik na pokopališču v Ocinju je kvadratnega tlorisa, pokrit z opečno štirikapnico. V zgornjem delu je pod pločevinasto strešico nameščen zvon. Zgrajen naj bi bil okoli leta 1750 in je eden najlepših spomenikov stavbne dediščine v Pomurju. Leta 2000 je bil obnovljen v prvotni obliki.

Foto: Krajinski park Goričko

Preberi več: Preprost lesen zvonik v Ocinju

Cerkev Sv. Helene na Pertoči

Cerkev Sv. Helene na Pertoči

Od majhne stare cerkve, ki je bila zgrajena pred kakšnimi 400 leti, je ostal le zvonik in neogotski oltar, ki je sedaj v vlogi stranskega oltarja. Leta 1963 pa je bila zgrajena nova cerkev, ki je bila prostorna vendar skromno opremljena. Leta 2009 je jezuitski duhovnik pater Marko Rupnik pripravil načrt za mozaik velik 92 m2 .

To je doslej edina cerkev v Sloveniji, kjer je po Rupnikovi zamisli tudi preurejen celoten prezbiterij: oltar, ambon, krstilnik, tabernakelj in stopnišče, ki skupaj z mozaikom tvorijo celoto z globokim verskim sporočilom. Poznate sporočilo?

Foto: Občina Rogašovci

Preberi več: Cerkev Sv. Helene na Pertoči

Cerkev Sv. Jurija

Sveti Jurij je slavni mučenec, ki je razdal svoje premoženje revežem, javno izpovedal, da je kristjan, zato so ga mučili. Legenda o njem pravi,da je iz zmajevih krempljev iztrgal deklico, zmaja pa ubil. Tak je upodobljen tudi na cerkvi pri Svetem Juriju v Prekmurju. Naj bi bil močan, mlad mož v viteški opravi na belem konju. Si želite takega? Morda se še kateri tu okrog cerkve skriva, pridite pogledat...
Z deli so pričeli 10. aprila 1925, ko so podrli ladjo stare gotske cerkve, ohranili pa so prezbiterij, kjer so ohranjeni pomembni gotski kamnoseški detajli in zvonik. Načrte za novo cerkev

Preberi več: Cerkev Sv. Jurija

Povežite se z nami

Fb logo