Turizem Goričko

Goričko

Goričko je najbolj severovzhodna dežela Slovenije, ki se stiska med avstrijsko in madžarsko mejo. Dolgo let je Goričko veljalo za pozabljeno pokrajino, domačini pa pravijo, da se je slovenska zavest o Prekmurju ustavila prav tu ob Muri in rodovitni ravnini ob njej.

Tukaj je bil tok dogodkov v preteklosti počasnejši, morda je zato pokrajina postala pozabljena, nekaj je prispevala tudi izoliranost od preostalih delov Slovenije. Goričko leta ni doživljalo grobih in nasilnih sprememb v krajini, kljub temu marljive kmečke roke niso zamrle.

Pravijo, da je Goričko nekaj posebnega, saj narava tu ni skoparila. Tukaj so slovenske najmlajše paleozojske kamnine, zemlja pa skriva tudi vulkanske ostanke, ki so bili posledica izbruha vulkana pred skoraj dvema milijonoma let. Tudi podnebje je posebno, daje najmanj padavin v Sloveniji. Goričko je biološko najbolj srednjeevropska pokrajina, kjer skoraj ni čutiti dinarskih, sredozemskih in alpskih vplivov. Vse to dopolnjujejo še skrivnostna mokrišča in mokrotni travniki ob nereguliranih potokih. Ob vodi na Goričkem je svoj dom našlo kar 174 vrst ptic, množica dvoživk, potočnih rakov, tu je tudi največ vider na Slovenskem. V tem koščku Prekmurja, kjer je pravi raj za gobarje, domuje veliko divjadi in tri redke vrste netopirjev. Goričko je dobilo ime po goricah in hribčkih, najvišji hrib pa se tu dviguje do 418 metrov nadmorske višine. Vse to so razlogi, da se je pred leti porodila ideja o ustanovitvi Krajinskega parka Goričko, največjega krajinskega parka v Sloveniji. Na več kot 460 kvadratnih kilometrih združuje 11 občin in 90 vasi, v popisu prebivalstva leta 2002 pa je v skoraj 7000 družinah živelo več kot 23.400 prebivalcev.

Ko govorimo o Goričkem, nikakor ne smemo pozabiti največje graščine v Sloveniji v kraju Grad. Arheološka izkopavanja dokazujejo, da je obstajala že v 11. stoletju, po pripovedovanju pa naj bi jo začeli graditi vitezi templjarji. Po krajini je raztresenih še veliko srednjeveških cerkvic, ki so skozi stoletja ponujale zavetje številnim romarjem. Tu živi največ vernikov evangeličanskih in drugih protestantskih veroizpovedi v Sloveniji.

Ustanovitelji krajinskega parka so se zavezali, da bo ta ohranjal zdravo in čisto naravo, pestrost travnikov, sadovnjakov, močvirij in suhih rastišč. Takšna pokrajina daje tisoč in eno možnost za preživljanje prostega časa in rekreacije in bo potešila še tako radovedne obiskovalce.
 
OBČINE NA OBMOČJU KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO:

 • OBČINA CANKOVA (Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci, Topolovci)
 • OBČINA ROGAŠOVCI (Fikšinci, Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Serdica, Sotina, Sv. Jurij, Večeslavci)
 • OBČINA KUZMA (Dolič, Gornji Slaveči, Kuzma, Matjaševci, Trdkova)
 • OBČINA GRAD (Dolnji Slaveči, Grad, Kovačevci, Kruplivnik, Motovilci, Radovci, Vidonci)
 • OBČINA PUCONCI (Beznovci, Bodonci, Bokrači, Brezovci, Dankovci, Dólina, Gorica, Kuštanovci, Lemerje, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci, Predanovci, Prosečka ves, Puconci, Puževci, Strukovci, Šalamenci, Vadarci, Vaneča, Zenkovci)
 • OBČINA GORNJI PETROVCI (Adrijanci, Boreča, Gornji Petrovci, Košarovci, Križevci, Kukeč, Lucova, Martinje, Neradnovci, Panovci, Peskovci, Stanjevci, Šulinci, Ženavlje)
 • OBČINA ŠALOVCI (Budinci, Čepinci, Dolenci, Domanjševci / Domonkosfa, Markovci, Šalovci)
 • OBČINA HODOŠ / HODOS (Hodoš / Hodos, Krplivnik / Kapornak)
 • OBČINA MORAVSKE TOPLICE (Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas / Csekefa, Filovci, Fokovci, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Motvarjevci / Szentlaszlo, Noršinci, Pordašinci / Kisfalu, Prosenjakovci / Partosfalva, Ratkovci, Sebeborci, Selo, Središče / Szerdahely, Suhi Vrh, Tešanovci, Vučja gomila)
 • OBČINA KOBILJE (Kobilje)
 • OBČINA DOBROVNIK (Dobrovnik / Dobronak, Strehovci, Žitkovci / Zsitkoc)

Povežite se z nami

Fb logo