Turizem Goričko

Vrbova pot

Vrbova pot nosi ime po raznolikih vrbah, ki so služile kot mejniki med parcelami na mokrotnih travnikih in so jih uporabljali za pletenje košar. Pot med Rogašovci, Nuskovo in Sv. Jurijem tako zaokrožuje pogled v dolino Ledave in svet nad njo. Na poti vas spremljajo ostanki nekdanjega Panonskega morja in rjasto-rdeči vrelci, kjer slatinska voda prosto bruha na površje. Na poti si lahko ogledate še Cerkev sv. Jurija, Mekiševo kaščo in kapelo Sv. Trojice ter jo zaključite s sprehodom po vrbovem drevoredu. In ne pozabite obiskati sadjarske kmetije Ficko.

 Foto: Krajinski park Goričko

Povežite se z nami

Fb logo